Liên hệ

CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM  MINH HÙNG
Địa chỉ: Nguyễn Trãi Tp Quảng Ngãi
Email: vuongphamxdqn@gmail.com
Điện thoại: 0933 88 6650 – 0255 382 6688